Орон нутгийн дэлгүүрүүд онлайн сугалааны тасалбар борлуулах нь тэдний доод хэсэгт тусалдаг гэж хэлдэг

Тоглогчид онлайн горимд орж, заримдаа дэлгүүрт дахин тоглох эрхийн бичиг авч болно. Онлайн сугалааны борлуулалт сарын өмнө Пенсильвани мужид эхэлсэн.

Энэ түүхийн хувилбар анх гарч ирсэн энд.

Нэн даруй орон нутгийн сугалааны үр дүн, онлайнаар онлайнаар тоглохыг хүсвэл зочлоорой https://play.lottery.com.