Сугалаа, Алабама дахь Казино төлбөрийн баримтыг оруулсан боловч Outlook нь тодорхойгүй байна

МОНТГОМЕРИЯ, Ала. (AP) - Төрийн сугалаа эхлүүлэх, эсвэл Крикийн Индианчуудын Почарч Гангуудад казиногийн тоглоом эзэмшихийг зөвшөөрөх саналууд Алабама улсын Хууль эрх зүйн хүрээнд хэрэгжиж эхэлсэн боловч хуулийн төслийг хэзээ санал хураах нь тодорхойгүй байна. Алабама мужийн захирагч Кэй Ивэй хууль тогтоогчдоос мөрдөн байцаах мэтгэлцээнд оролцохыг шаарджээ. Тэрбээр өөрийн үүсгэсэн баримт хайх ажлын хэсгээс судалгаа хүлээж байв. Хууль эрх зүйн удирдагчид дор хаяж түр хугацаагаар огцрох хүсэлтэй байгаагаа харуулав.

Энэ түүхийн хувилбар анх гарч ирсэн энд.

Нэн даруй орон нутгийн сугалааны үр дүн, онлайнаар онлайнаар тоглохыг хүсвэл зочлоорой https://play.lottery.com.